Svenska kyrkan i Norrköping

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Norrköping Besöksadress: Nya Rådstugugatan 7, 60242 NORRKÖPING Postadress: BOX 263, 60104 NORRKÖPING Telefon: +46(11)241000 E-post till Svenska kyrkan i Norrköping

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkogårds- och begravningsutskottet

I uppdraget ingår att följa den myndighetsutövning som beslutas enligt begravningslagen samt att ge råd och stöd i frågor rörande begravningsväsendet. I uppdraget ingår också tillsyn av krematorieverksamheten i Norrköping.


Utskottet består av fem ledamöter samt begravningsombudet, som utses av Länsstyrelsen. Läs mer här om begravningsombud.

Ledamöter:

Kurt Willner, ordförande

Malin Hansson, vice ordförande

Birgitta Hasselrot

Hans Ornefalk

Bertil Karlsson

Ebbe Ericsson, begravningsombud

protokoll från tidigare år