Kyrka & Idrott

Svenska kyrkan i Norrköping arbetar aktivt för att finnas och verka på olika områden i samhället. Ett av dessa områden är idrotten där kyrkan deltar och stöttar i form av bland annat matchvärdar, familjedag, konfirmandgrupp och sponsring.

Svenska kyrkan är en viktig del av samhället och genom Kyrka & Idrott kan kyrkans verksamhet nå ut på nya platser där viktiga dialoger och spännande möten skapas.

Sponsringen sker i samverkan mellan Svenska kyrkan i Norrköping och olika idrottsföreningar som genererar en nära dialog och en ömsesidig nytta. Sponsringen innehåller därför inte bara ekonomiskt stöd utan också ett starkt samarbete mellan kyrkan och föreningarna. De viktigaste faktorerna i sponsringen är att kyrkan är närvarande och finns på plats samt att kyrkan och föreningarna utbyter aktiviteter med varandra. I samtliga föreningar och klubbar som Kyrka & Idrott samarbetar med erbjuds också hjälp i krisarbete.

Kyrka & Idrott präglas av Svenska kyrkans kärnvärden ”Närvaro - Öppenhet - Hopp” och ligger till grund för de samarbeten som utförs. På så sätt blir Svenska kyrkan en naturlig och viktig del i föreningarna och klubbarna. Visionerna är att kunna bidra till att varje människa får uppleva sitt liv som meningsfullt, erbjuda möjligheter till gemenskap, eftertanke, engagemang och samtal kring liv i tro och i tvivel samt ge rum för det hopp som kan bära genom tillkortakommanden och svårigheter och den tillit som gör det möjligt att leva.

Kyrka & Idrott har samarbeten med dessa föreningar och klubbar i Norrköping:

• IFK Norrköping - Kyrka & Idrott har ansvar för familjeläktaren på alla hemmamatcher. Den viktigaste uppgiften är att alla ska bli sedda och att alla ska känna sig trygga. Kyrka & Idrott finns även med i IFK familjens nätverk.

• IFK FK - Kyrka & Idrott stöttar damfotbollen vid olika tillfällen.

• Dolphins - Kyrka & Idrott erbjuder konfirmandgrupp, verkar som matchfunktionärer och även matchvärdar samt är en del i Dolphins nätverk.

• Vita Hästen - Kyrka & Idrott stöttar föreningens verksamhet och finns närvarande på familjedagen samt anordnar aktiviteter tillsammans. Kyrka & Idrott finns även med i Vita Hästens nätverk.

• Smedby AIS – Kyrka & Idrott stöttar ungdomsverksamheten.

• IK Sleipner – Kyrka & Idrott stöttar ungdomsverksamheten.

• Eneby BK – Kyrka & Idrott stöttar ”Fotboll för alla”.

• Borgia – Kyrka & Idrott stöttar bandyskolan och är även med på ”Disco on Ice”.

Kontakt Kyrka & Idrott

Lennart Carlson, Borgs församling

Lennart Carlson, Borgs församling

Svenska kyrkan i Norrköping

Församlingspedagog