Kolmårdskyrkan

Kolmårdskyrkan invigdes den 8 juni 1980 av den dåvarande biskopen i Linköping, Ragnar Askmark. Kung Carl XVI Gustaf är kyrkans beskyddare och har vid ett flertal tillfällen besökt kyrkan. Tel: 011-24 12 00

 

Kyrkan är en unik företeelse i Kolmårdsskogarna. Den har skapats där för att ge djurparksbesökarna möjlighet till en stunds stillhet och andlig rekreation. Många väljer också att viga sig och/eller att döpa sina barn i kyrkan.
Kyrkan inbjuder till några ögonblick av lugn och ro, till en stunds eftertänksamhet tillsammans med något kärt eller värdefullt minne.

Kyrkan är delvis insprängd i urberget. De andra väggarna består av sprängsten från olika byggplatser i djurparken. Varje sten i väggarna är olik de andra och skapar en annorlunda och unik miljö både för ögat och örat. Det ligger också en fin symbolik i väggarna. Hela den kristna kyrkan i världen är en enda enhet som består av många, många människor, alla olika varandra. Så kan man säga att kyrkoväggarna representerar kyrkan i världen och de olika stenarna de olika människorna.

Kyrkan i Kolmården är en helig plats, skapad för eftertanke, ödmjukhet och bön. På vänstra sidan i kyrkorummet sticker en stor del av berget upp som en stor sten. Den symboliserar Bibelns ord: "Gud är den klippa, på vilken du ska bygga din tro". Dessutom kan klippan symbolisera evangelisten Petrus, hans namn betyder just "klippa".

KONTAKTA KOLMÅRDENS FÖRSAMLING

 
E-post: kolmardens.forsamling@svenskakyrkan.se
Telefon: 011-24 12 00

Församlingsexpeditionens telefon och besökstider:
Mån, ons, tor  09.00-12.00 (tisdagar och fredagar stängt)
Avvikande öppettider: Stängt 18/6 2020