Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Norrköping Besöksadress: Nya Rådstugugatan 7, 60242 NORRKÖPING Postadress: BOX 263, 60104 NORRKÖPING Telefon:+46(11)241000 E-post till Svenska kyrkan i Norrköping

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kolmårdskyrkan

Kolmårdskyrkan invigdes den 8 juni 1980 av den dåvarande biskopen i Linköping, Ragnar Askmark. Kung Carl XVI Gustaf är kyrkans beskyddare och har vid ett flertal tillfällen besökt kyrkan. Tel: 011-24 12 00

 

Kyrkan är en unik företeelse i Kolmårdsskogarna. Den har skapats där för att ge djurparksbesökarna möjlighet till en stunds stillhet och andlig rekreation. Många väljer också att viga sig och/eller att döpa sina barn i kyrkan.
Kyrkan inbjuder till några ögonblick av lugn och ro, till en stunds eftertänksamhet tillsammans med något kärt eller värdefullt minne.

Kyrkan är delvis insprängd i urberget. De andra väggarna består av sprängsten från olika byggplatser i djurparken. Varje sten i väggarna är olik de andra och skapar en annorlunda och unik miljö både för ögat och örat. Det ligger också en fin symbolik i väggarna. Hela den kristna kyrkan i världen är en enda enhet som består av många, många människor, alla olika varandra. Så kan man säga att kyrkoväggarna representerar kyrkan i världen och de olika stenarna de olika människorna.

Kyrkan i Kolmården är en helig plats, skapad för eftertanke, ödmjukhet och bön. På vänstra sidan i kyrkorummet sticker en stor del av berget upp som en stor sten. Den symboliserar Bibelns ord: "Gud är den klippa, på vilken du ska bygga din tro". Dessutom kan klippan symbolisera evangelisten Petrus, hans namn betyder just "klippa".