Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Norrköping Besöksadress: Nya Rådstugugatan 7, 60242 NORRKÖPING Postadress: BOX 263, 60104 NORRKÖPING Telefon:+46(11)241000 E-post till Svenska kyrkan i Norrköping

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Svenska kyrkan och miljöfrågor

Jorden är en gåva! Vi är alla en del av den och har ett ansvar att förvalta den. Därför arbetar Svenska kyrkan i Norrköping aktivt för en hållbar utveckling.

 Miljödiplomering

Församlingarna arbetar för miljödiplomering i olika faser. Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling är ett ledningssystem för församlingarnas långsiktiga arbete med hållbarhetsfrågor. En av våra församlingar, Borgs församling, har redan mottagit sin miljödiplomering för fas 1.

Vindkraft och grön el

Svenska kyrkan i Norrköping är en av initiativtagarna till egen vindkraft för kyrkliga användare. Vårt verk, som är en del av Vindpark Vänern, levererar ungefär hälften av den el vi förbrukar för våra kyrkliga byggnader. Den övriga el vi använder kommer från vattenkraft och biomassa.

www.kyrkvinden.se
www.vindparkvanern.se

Energieffektivisering

Svenska kyrkan i Norrköping är en aktiv part i ett projekt för energieffektivisering av kyrkliga byggnader i Linköpings stift. De byggnader vi bedömer som intressanta i ett långsiktigt perspektiv ska förses med den främsta tekniken för effektiv energianvändning. Sedan många år har vi reglerteknik för fjärrstyrning av uppvärmningen.

Struktur för fattigdomsbekämpning

En hållbar utveckling måste inkludera alla människor på vår jord, även där stor fattigdom råder idag. Svenska kyrkan i Norrköping har fattat principbeslut om att en del av de finansiella resurser vi förfogar över ska användas som arbetande kapital för utveckling i de fattigaste delarna av världen. Vi är också engagerade i byggnation av bostäder till låg kostnad och banbrytande finansieringslösningar till dessa. Vårt engagemang syftar till att skapa lösningar fria från biståndsberoende.

Fairtrade

Alla församlingar i Svenska kyrkan i Norrköping är diplomerade som ”Kyrka för Fairtrade”. Församlingarna handlar varor, så långt det är möjligt, som är Fairtrademärkta, till exempel kaffe, te, socker, bananer och choklad. Församlingarna medverkar också till att sprida information om vad Fairtrade är.

www.kyrkaforfairtrade.org