Häktesverksamheten

Vårt arbete bland utsatta människor grundar sig i evangeliet. Det är därför vi också finns på häktet och anstalten i vår närhet.

Det huvudsakliga ansvaret för kyrkans verksamhet inom Kriminalvården i Norrköpingsområdet ligger hos S:t Olofs församling. Det är genom Sveriges Kristna Råd (SKR) som Nämnden för Andlig vård tillsätter (NAV) präster för uppdraget att verka inom häkten och anstalter i närområdet.

Inom vårt området verkar vi på häktet på Stockholmsvägen och vid Kolmårdsanstalten. I häktet, som är ett restriktionshäkte, bedrivs i huvudsak själavård och enskilda andakter. Vid Kolmårdsanstalten, som är en öppen anstalt, hålls gudstjänst en gång i veckan där också en besöksgrupp av ideella från församlingen medverkar.