Att bidra till ett gott liv för alla

Svenska kyrkan i Norrköping vill bidra till ett gott liv för alla, oavsett vilka de är.

Det är så vi uppfattar vårt uppdrag som kyrka i den här delen av världen i vår tid. Ett gemensamt uppdrag där vi som Guds medskapare får vara med och bidra till att det får bli som Gud vill ha det i sin skapelse. Jesus säger att tiden är inne, Guds rike är nära (Markus 1:15). Vi råder inte själva över detta skeende, men vi får vara medaktörer som kyrka och som enskilda personer.

Vi uppfattar att ett gott liv innefattar allt som Gud vill med oss människor.

Därför kallar vi människor till gudstjänst varje söndag på samma sätt som vi gjort i minst 900 år i vår trakt. Därför vill vi fortsätta att döpa de som fötts, viga de som vill leva tillsammans och begrava dem som dött. Därför vill vi vara beredda att samla alla till gudstjänst när det inträffat något som berör oss.

Vi vill fortsätta att förkunna om det djupa allvaret i att vara människa, men framförallt om den nåd Gud erbjuder varje enskild människa genom Jesus Kristus. Vem du än är, var du än befinner dig, så är du sedd, känd och älskad.

Vi vill kunna stödja den som fallit utanför gemenskapen och hamnat i ett utsatt läge. Vi vill delta i det offentliga samtalet om hur vi tillsammans bygger ett gott samhälle för alla och vara en god samarbetspartner med andra goda krafter. Vi vill erbjuda en god gemenskap för var och en som vill vara med.

Vi vill vara med på Östgötaporten och heja på IFK och vara en av de stora aktörerna på Kulturnatten. Vi vill vara med och bidra till fest och glädje.

Allt detta ingår i ett gott liv – i det liv Gud har gett oss!

Thomas Wärfman
kyrkoherde