Samtalsstöd och själavård

Att få samtala med någon, att få möjlighet att sätta ord på det som känns svårt gör ofta skillnad. En viktig del i det diakonala arbetet är att erbjuda olika former av samtal.

Att dela livets brustenhet, lindra nöd, stå upp för medmänsklighet och rättvisa, är grundläggande i den kristna kallelsen. Att hitta språk och verktyg för att hela det som är trasigt, att bygga broar mellan människor med olika livssituationer och arbeta för gemenskap och integration, är viktiga uppdrag inom Svenska kyrkans verksamhet och diakoni.
 
Arbetet spänner över ett brett fält och kan innebära allt från besök hos äldre och sjuka till samtal med enskilda personer i kris, stöd till hemlösa eller personer som söker asyl i Sverige, samtalsgrupper för våldsutsatta kvinnor och män och öppna mötesplatser.

Norrköpings fyra församlingar bedriver ett omfattande diakonalt arbete och en stor stödverksamhet. Du kan kontakta din församlingsexpedition för att komma i kontakt med någon av församlingens präster eller diakoner. I Norrköping finns också ett Diakonicentrum - DC, som är en mötesplats och samtalsmottagning för ungdomar & unga vuxna. Här kan du ta kontakt oavsett om du är i akut kris, mitt i en sorg eller av andra anledningar behöver någon att prata med.

Präst samtalar med människor

Tystnadsplikt inom Svenska kyrkan

Både präster, diakoner och familjerådgivare har tystnadsplikt, men tystnadsplikten ser olika ut beroende på vem du samtalar med.

BORGS FÖRSAMLING

Telefon: 011-24 11 00

Församlingsexpeditionens telefon- och besökstider: 

Mån, tors och fre 09.00-12.00 (stängt tisdagar och onsdagar)

E-post: Borgs församling

Församlingsexpeditionens besöks- och postadress:
Wilhelm Wibergs gata 176, 603 77 Norrköping

KOLMÅRDENS FÖRSAMLING

Telefon: 011-24 12 00

Församlingsexpeditionens telefon- och besökstider: 

Mån och ons-fre 09.00-12.00 (stängt tisdagar och alla röda dagar)

E-post: Kolmårdens församling

Församlingsexpeditionens besöks- och postadress:
Heleneborgsgatan 36, 602 09 Norrköping

S:T JOHANNES FÖRSAMLING

Telefon: 011-24 13 00

Församlingsexpeditionens telefon- och besökstider:

Mån, ons och tors 09.00-12.00 och 13.00-15.00 (stängt tisdagar och fredagar)

E-post: S:t Johannes församling

Församlingsexpeditionens besöks-och postadress:
Hagebygatan 77, 603 52 Norrköping

S:T OLOFS FÖRSAMLING

Telefon: 011-24 14 00

Församlingsexpeditionens telefon- och besökstider

Mån, ons, fre 09.00-12.00 och 13.00-15.00 och tors 13.00-15.00 (stängt tisdagar)

E-post: S:t Olofs församling

Församlingsexpeditionens besöks- och postadress:
Skolgatan 12, 602 25 Norrköping.

DC - DIAKONICENTRUM

Diakonicentrum är en mötesplats och samtalsmottagning för ungdomar och ungavuxna, samt knutpunkten för pastoratets diakonala arbete.

Besöksadress: S:t Persgatan 113
Telefon: 011–24 60 00
SMS: 070-29 62 667

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/norrkoping/dc

E-post: Diakonicentrum

Facebook: DC Diakonicentrum

Instagram: @dcnorrkoping

Öppettider för samtal

Måndag: 11.00 – 18.00

Tisdag: 09.00 – 18.00

Onsdag: 09.00 – 18.00

Torsdag: 09.00 – 18.00

Fredag: 10.00 – 14.00

Vi har möjlighet att erbjuda videosamtal och samtal via telefon för den som önskar.

 

Diakonicentrum - DC

Mötesplats och samtalsmottagning för ungdomar & unga vuxna