Samtalsstöd och själavård

Att få samtala med någon, att få möjlighet att sätta ord på det som känns svårt gör ofta skillnad. En viktig del i det diakonala arbetet är att erbjuda olika former av samtal. Oavsett om du är i akut kris, mitt i en sorg eller av andra anledningar behöver någon att prata med.

Att dela livets brustenhet, lindra nöd, stå upp för medmänsklighet och rättvisa, är grundläggande i den kristna kallelsen. Att hitta språk och verktyg för att hela det som är trasigt, att bygga broar mellan människor med olika livssituationer och arbeta för gemenskap och integration, är viktiga uppdrag inom Svenska kyrkans diakoni.
 
Arbetet spänner över ett brett fält och kan innebära allt från besök hos äldre och sjuka till samtal med enskilda personer i kris, stöd till hemlösa eller personer som söker asyl i Sverige, samtalsgrupper för våldsutsatta kvinnor och män och öppna mötesplatser.

Norrköpings fyra församlingar bedriver ett omfattande diakonalt arbete. Du kan kontakta din församlingsexpedition för att komma i kontakt med någon av församlingens diakoner. I Norrköping finns också ett Diakonicentrum - DC, som är en mötesplats och samtalsmottagning för ungdomar & unga vuxna.

KONTAKT

Borgs församling
Telefon: 011-24 11 00
Öppettider 


Kolmårdens församling

Telefon: 011-24 12 00
Öppettider 


S:t Johannes församling

Telefon: 011-24 13 00
Öppettider


S:t Olofs församling

Telefonnummer: 011-24 14 00
Öppettider

DC - Diakonicentrum

Besöksadress: S:t Persgatan 113 

Telefon: 011–24 60 00
E-post: dc@svenskakyrkan.se

 

 

Se fliken Kontakt för öppettider