Advents- och juletid i Svenska kyrkan Norrköping

När vi tänder våra adventsstjärnor och våra ljus förbereder vi oss inför den efterlängtade julen. Varmt välkommen till kyrkan i advent och jul!