Sjulsmarks missionshus

Missionshusföreningen och Norrjfärdens församling samarbetar med verksamheten i missionshuset. Allt program är inställt pga Covid-19 tills vidare.

18 oktober kl.14.00 Gudstjänst med fikaservering.
Mirjam Eriksson och Lars Sjöstedt.

20 oktober kl.13.00 Gång till hälsa med kaffe efteråt.
20 oktober kl.13.30-16.00 Barnmöte. Samling, fika, lek och pyssel. Ingen kostnad.

1 november kl.14.00 Minnesgudstjänst i allhelgonatid.
Mirjam Eriksson och Lars Sjöstedt. Roså Chapel, sång av Carina Lundman. Fikaservering.

Foto: Inga-Lill Wass

3 november kl. 18.00 Stickcafé. 

10 november kl. 13.00 Gång till hälsa med kaffe efteråt
10 november kl.13.30-16.00 Barnmöte. Samling, fika, lek och pyssel.

1 december kl. 13.00 Gång till hälsa med kaffe efteråt
1 december kl.13.30-14.00 Barnmöte. Samling, fika, lek och pyssel. 
1 december kl. 18.00 Stickcafé.

6 december kl. 11.00 Gudstjänst i adventstid.
Urban Bjuhr och Rickard Tjernlund.

Skänk en gåva till Sjulsmarks Missionshusförening
Swishnummer 123 236 37 60