Foto: Inga-Lill Wass

Rosviks scouter på torsdagar 18.30-20.00

Vi har vår verksamhet utomhus på scoutplatsen. De yngre träffas jämna veckor och de äldre träffas udda veckor. När det blir för mörkt och kallt att vara ute samlas vi i Rosviks kyrka. Läs mer här.

På grund av färre ledare och restriktioner kring corona kan vi inte att ta emot nya yngre scouter. De äldre grupperna kommer att träffas var annan vecka enlig nedan. Vi är utomhus på scoutplatsen, som ligger uppe på ”Flarken”, så länge det inte är för mörkt och kallt. Längre fram på terminen kommer vi att samlas inne i Rosviks kyrka och vara utomhus i närheten av kyrkan.

Scouter 12-15 år, Äventyrare, träffas udda veckor. Start 27/8 18.30 
Scouter 10-12 år, Upptäckare, träffas jämna veckor. Start 3/9 18.30 

Här på Rosviks scouters hemsida finns mer information och karta till scoutplatsen.

För information och frågor, kontakta Hannah Fjällström.
hannah.fjallstrom@scouterna.se