Västra Eds kyrka
Foto: A Nyström

Varför firar vi pingst?

Vi lever i en värld som i hög grad präglas av bl a vetenskapens, teknikens och ekonomins ramar och krav. Betyder det att det som inte har med dessa områden att göra är oviktigt? Eller att det ens finns?

Foto: Alf Nyström

Det ligger mycket inspiration, tro och tankemöda bakom alla framsteg som skett inom de tre områdena ovan. Drivkraften bakom, modet att prova, viljan att lära (av såväl försök som misstag) är förutsättningar för att komma fram till ”målet” – ett gott resultat.

Inspiration och tro…    orden används även inom den kristna trons sammanhang. De latinska orden ’in spiritus’ betyder ’i anden’. Några av alla svenska synonymer till ordet inspiration är motivation, skaparanda, skapande tillstånd, sporre, ingivelse. Även ordet inandning är i vissa sammanhang en synonym.

Ordet pingst kommer från ett grekiskt ord som kort och gott betyder ”den femtionde”, dvs det har gått 50 dagar sedan påskhelgen, då Jesus dödades och uppstod.

I Apostlagärningarnas 2:a kapitel i Bibeln berättas om händelserna som ägde rum i Jerusalem 50 dagar efter påsk. Massor av människor fick då finnas med i skeendet, som Jesus sagt skulle ske, när Guds Ande fyllde dem. Därför brukar man även kalla pingsten för den kristna församlingens födelsedag.

Följden av pingstdagens händelser blev att människorna, frimodigt och med glädje, började berätta om vem Jesus var och vad han ännu gjorde i och för människor.

Alla dessa människor blev ’inspirerade’ i sin tro genom Guds Ande. De fick motivation och vilja att föra evangeliet (ett grekiskt ord som betyder ’glädjebudskap’) om Jesus vidare till andra. Anden, som i Bibeln även kallas Hjälparen, hjälpte människorna med det. De började leva i Andens kraft och inspiration. Därför har samma budskap fortsatt att spridas runt hela jorden genom århundradena, och sker så än idag.

Man brukar även kalla pingsten för den kristna församlingens födelsedag, därför att tusentals människor fick erfara Guds Andes beröring den dagen.