Foto: Julia Wennström

Kyrkobyggnaden, Loftahammar

"Den har alltid stått där och sett likadan ut i alla tider". Så kanske en del både tycker och säger. Men stämmer det verkligen?

Den första kyrkan

Loftahammar fick sin första präst 1609 när Hammars Capell uppfördes. Den byggdes i trä och låg nära nuvarande kyrka. Altartavlan, krucifix, dopskål, dekorerade bräder i yttertaket samt gravstenar i vapenhuset har bevarats från den till nuvarande kyrka.
Från samma tid kommer begravningsvapnet i kyrkan (Gripenwald, Bjursund). 

Nuvarande kyrka

Loftahammars kyrka
Loftahammar kyrka Foto: A Nyström

Då den första kyrkan blev för liten började man 1756 att bygga en ny. 1760 stod kyrko-rummet färdigt till ”Storamiralen Prins Carls kyrka” (Karl XIII). Kostnaden uppgick till 20.416 daler kopparmynt. Kyrkan i sin helhet invigdes 1764. Biskopen fick en gåva på 132 daler för sin medverkan vid högtiden. Altaret var prytt av ett antependium (som finns bevarat än idag) i blått och guld och det anvädes 46 skålpund krut till skottloss-ningen vid invigningen. Det var nog väldigt högtidligt.
Tornet uppfördes 1775-77 och kyrkklockorna i det kom från den gamla klockstapeln. Båda klockorna göts om på 1850-talet.
Exteriört har kyrkan renoverats flera gånger, senast 1987. Även interiört har kyrkan förändrats under åren. Kyrkorummet präglas av enkelhet. 1983 togs några bänkar bort under läktaren och där byggdes då väntrum och toalett. 

Målningar mm

Nuvarande kyrkas första ”altartavla” utgjordes av en dekorerad vägg. Men 1787 sattes den altartavla upp som nu hänger över dörren till sakristian ”Jesu lidande i Getsemane”. Motivet ”Kristi uppståndelse”, från 1853, hänger på norra väggen intill läktaren. Gotlandskonstnären Curt Wibergs tavla, ”Jesu korsfästelse”, med Jesu mor Maria och lärjungen Johannes samt vaktande soldater, är från 1951.
På altarbordet står krucifixet från gamla kyrkan och mittemot predikstolen, som är ny-restaurerad, hänger altaruppsatsen ”Jesu sista måltid”, också från gamla kyrkan. Över kordörren hänger en tavla föreställande ”Kristi gravläggning”.
I kyrkan finns även ”huvudbaneret” över Magnus Gripenwald, död 1696, som var bosatt på Bjursund.
Ljuskronorna har skänkts av olika personer och votivskeppet är tillverkat och skänkt av Loftahammarsbor.
Ljusbäraren i koret är designad av Josefin Davidsson-Wahlgren och ljusgloben i korsar-men är tillverkad och designad av Kjell Riedmüller. 

Orgeln

Vår unika Wahlbergsorgel, av orgelbyggarna Wahlberg och Wollander, är från 1767. Det är den enda bevarade orgeln, av ca 15 st, som står på ursprunglig plats och som är, i det närmaste, i originalskick. Orgeln har dock restaurerats, senast år 2000 och då till en kost-nad av 1 250 000 kr. En CD-inspelning med denna orgel finns att köpa.
Mårtenssonorgeln kom till år 1948.