Kyrkogården

Kyrkogården är...
… en plats för stillhet. I vördnad och respekt för de avlidnas liv, livserfarenhet och livskamp stäms vi till eftertanke och stillhet. Våra förfäders livsgärning ger oss perspektiv på vårt eget liv och på vad vi fyller det med.

… en plats för minnen. Samtidigt får vi tänka på hur kort vårt eget liv är, att antalet dagar här på jorden inte är oändligt. Därför bör vi ta vara på livet, så länge vi har det. Genom att minnas dem som gått före kan vi få hjälp att leva här och nu och därtill, i någon mån, bli förebilder för dem som kommer efter oss.

… en plats som inte bara öppnar minnenas arkiv efter nära och kära. Tanken öppnar även våra sinnen mot himlen och vägen dit. ”Sörj inte som dem som inte har något hopp…” skriver Paulus i bibeln.

Genom den kristna tron blir kyrkogården mer än en sorgens plats. Den kan, mitt i all saknad, bli en port till framtidshopp och livsglädje.

Välkommen till kyrkogården!