Foto: Linda Mickelsson/Ikon

Bibelsamtal i Sockenstugan

Välkommen att läsa och samtala om kommande söndags bibeltexter varannan torsdag kl 13.30. Se mer i Kalender.

Bibelsamtal - samtal om Kyrkans tro och lära.

Hur förstår vi bibelns texter och vilka perspektiv kan de ge i våra existentiella frågor, i dagens samhälle och kyrkans liv?

Kontaktperson: Julia Wennström

Julia Wennström

Julia Wennström

Norra Tjusts pastorat

Diakon