Vardagsgudstjänst i Gamleby kyrka

Välkommen till Gud och spagetti, vardagsgudstjänst för alla åldrar med mat och gemenskap efteråt i församlingshemmet. Medverkan av barnkören. Gudstjänsten firas några gånger per termin. Se mer i Kalender.