Veniater i pastoratet
Foto: Boris Pålsson

Veniater

Veniat kallas en person som av kyrkoherde eller biskop fått venia (fullständig benämning venia concionandi), ett specialtillstånd som ger icke-prästvigda rätt att predika vid gudstjänst i Svenska kyrkan.

Veniater i norra Ölands pastorat:

  • Ann-Kristin Forsman
  • Gunilla Pålsson