Norra Ölands pastorat

Prata med oss

Till innehållet

Veniater

Veniat kallas en person som av kyrkoherde eller biskop fått venia (fullständig benämning venia concionandi), ett specialtillstånd som ger icke-prästvigda rätt att predika vid gudstjänst i Svenska kyrkan.


Veniater i norra Ölands pastorat:

  • Marguerite Mandell
  • Ann-Kristin Forsman
  • Gunilla Pålsson
  • Johan Barkevall