Foto: Gustaf Hugosson/ IKON

Övrig personal

Tolk, församlingsassistent med flera

Dima Matr

Norra Ölands pastorat

Diakoniassistent, Diakonicentrum, Tolk, Barnledare