Foto: Gustaf Hugosson/ IKON

Övrig personal

Tolk, församlingsassistent med flera