Foto: Gustaf Hugosson/ IKON

Övrig personal

Tolk, församlingsassistent med flera

En person hjälper någon att sticka.

Flyktingar och asylsökande

Vi arbetar med människan i centrum för att alla ska ha en dräglig vardag. Genom olika sammankomster och mötesplatser vill vi stärka människor som kommit till vårt område.I våra församlingar finns ett stort antal asylsökande/flyktingar med olika språkbakgrund.