Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Norra Ölands pastorat Besöksadress: Ö Kyrkogatan 9, 38731 Borgholm Postadress: Östra Kyrkogatan 9, 38731 Borgholm Telefon:+46(485)13111 E-post till Norra Ölands pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vem föreslår du?

Vilka kommer att sitta i de nya församlingsråden 2020-2021? Föreslå personer som är intresserade av församlingens verksamhet och pastorala frågor eller föreslå dig själv. Välkommen på nomineringsmöten i oktober för Föra-Alböke-Löts, Köpingsviks och Gärdslösa-Långlöt-Runstens församling.

Kom till ditt nomineringsmöte!

Nu har du möjlighet att föreslå personer som är intresserade av församlingens verksamhet och pastorala frågor som rör församlingen. Eller kanske du själv är intresserad! Om man föreslår någon annan ska den personen vara vidtalad innan. För att vara valbar ska man ha fyllt 18 år.  Man ska också vara medlem i någon av pastoratets församlingar. Man får endast nominera till den församling som man själv tillhör. Det kommer att vara ett öppet möte där man kan föreslå någon muntligt eller skriftligt.

 

 

Gärdslösa-Långlöt-Runstens församling:

Gärdslösa församlingshem 13 oktober kl 11. Gudstjänst i kyrkan kl 10

Köpingsviks församling:

Köpings församlingshem 27 oktober kl 16. Mässan börjar kl 15 

Föra-Alböke-Löts församling:

Föra församlingshem 13 oktober kl 11. Gudstjänst i kyrkan kl 10
 

Ta chansen och föreslå personer som du vill ha i ditt nya församlingsråd från 1/1 2020! Övriga församlingar i pastoratet har församlingsråd som redan är valda för kommande perioder.

Kan du inte komma på mötet?

Kan man inte komma på mötet, men ändå har förslag kan man maila till kansliet: norra.oland.pastorat@svenskakyrkan.se

eller skicka sitt förslag till Svenska kyrkan, Ö Kyrkogatan 9, 387 31 Borgholm. Märk kuvertet: Nomineringsval. Skriv då namn på den du föreslår o till vilket av församlingsråden (du får nominera till den församling du tillhör) och gärna en adressuppgift. Personen ska vara vidtalad innan. Detta måste vara oss tillhanda senast fredag kl. 12 innan respektive nomineringsmöte.

Samtliga inkomna förslag läses upp och protokollförs på nomineringsmötet.