Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Vad gäller vid begravning?

Vi har ett skärpt läge som påverkar alla allmänna sammankomster.  Det betyder att det max 20 besökare per begravning. Detta gäller från 24 november 2020 i alla kyrkor.

Hur många får vi vara?

En kyrklig begravningsgudstjänst är en allmän sammankomst. Regeln gällande antal besökare ska tolkas restriktivt. Tjugopersonersregeln betyder 20 personer exklusive präst, kantor, vaktmästare och ev. representant från begravningsbyrån. Detta betyder att från och med den 24 november kan endast 20 anhöriga närvara vid begravningsgudstjänst. Denna regel gäller både inomhus och utomhus.

Räknas bärarlaget in i maxantalet?

Bärarlaget kan vänta utanför medan gudstjänsten pågår, och gå in i kyrkan i slutet av akten och sköta processionsbärningen ut till kyrkogården. De utför ett begränsat uppdrag, håller avståndet och följer hygienregler.

Olika alternativ för begravning:

Begravningsgudstjänst med kista och jordfästning av kistan i samband med begravningsgudstjänsten. 20 anhöriga kan vara närvarande.

Vill de anhöriga, så kan man någon gång när restriktionerna lättat, arrangera en Minnesgudstjänst, där vi får hedra den avlidne även efter att jordfästning ägt rum. 

Väljer man kremation finns ett antal alternativ:
- Begravningsgudstjänst i kyrkan med kista, 20 anhöriga närvarande. Därefter kremation. I samband med jordfästning av urnan kan man ordna en minnesgudstjänst när restriktionerna lättat.

- Begravningsgudstjänst över redan kremerat stoft ”akt med urna”. Kremationen sker i närtid. Man har begravningsgudstjänst och jordfästning av urnan vid samma tillfälle lite längre fram. Förhoppningsvis möjliggör detta att fler kan samlas när restriktionerna lättat.

Boka kyrkan innan gudstjänsten

Kyrkan kan vara öppen ett par timmar innan begravningsgudstjänsten om ni önskar. Då kan de anhöriga som inte kan närvara vid själva begravningen gå in i kyrkan, tända ett ljus och ta förväl vid kistan/ urnan. Det finns möjlighet att musik spelas i kyrkans ljudsystem under tiden (läs mer om Svenska kyrkans MUSIKBANKEN)
Vill du som anhörig lägga fram en bok där man kan skriva en sista hälsning till den avlidna eller till de anhöriga går det bra. Prata med begravningsbyrån eller kontakta oss om detta alternativ så hjälper vi dig att ordna detta.