Ljusbärare med centrumljus tänt. Kyrkfönster i bakgrunden
Foto: Anna Fendin Ahlström

Tacksägelser och själaringning vid dödsfall

Vi kan åter igen börja ha tacksägelse vid dödsfall. Detta sker i samband med friluftsgudstjänsterna (se kalender) och sker efter kontakt med församlingsexpedition eller genom begravningsbyrå.


Själaringning

Du bokar själaringning antingen direkt med församlingsexpeditionen (0485-15300) eller genom begravningsbyrån.

Vissa anhöriga kanske vill ta upp traditionen att mötas i kyrkan och lyssna på kyrkklockorna vid själaringningen. Där kan det finnas möjlighet att någon från kyrkan deltar, tänder ett ljus och man håller en enkel andakt, om så önskas.

Vi är öppna för att försöka hitta personliga lösningar där så är möjligt. Kontakta församlingsexpeditionen så snart som möjligt så försöker vi hitta sätt att möta de anhörigas önskemål och behov.

Öppettider:

Mån-ons samt fredag 9-12, 13-15
Torsdagar stängt