Planerar du dop eller vigsel 2021?

Många frågar om hur dopet eller vigseln kommer bli. Kan och får vi bjuda in alla gäster som vi planerat? Kan vi omboka med kort varsel om myndigheterna ger andra direktiv? Restriktioner finns om hur många som får vara i kyrkan samtidigt vid t ex dop/ vigsel. Just nu (april 2021) är det 8 personer exkl. personal och brudpar. Detta kan dock komma att ändras med kort varsel. Vi bokar just nu endast dop och vigsel preliminärt.

Det går att lösa ett dop eller en vigsel på flera olika sätt när det inte riktigt blir som man planerat:

Kyrklig vigsel (mindre)

En mindre vigsel på planerat datum men med få gäster- kanske bara du och din partner. När det sedan känns tryggt och säkert att bjuda in många gäster, både äldre och yngre, bokar ni en ”förnyelse av vigsellöften” i kyrkan.

Svenska kyrkan har inga särskilda ritualer för förnyelse av äktenskapslöften. Det innebär att ni har stor frihet att själva utforma ceremonin så att den passar just er. Kontakta oss så kan vi hjälpa er med utformningen. Det går att göra den väldigt likt en kyrklig vigsel så att era gäster känner att de också varit med om er stora dag.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilka kan ändras snabbt men i dagsläget (april 2021) går det bra att genomföra vigseln som planerat i våra kyrkor. Dock med ett maxantal deltagare. Just nu är det 8 personer exkl. personal och brudpar. Det betyder att ni som sällskap kan vara 8 personer.
Kontakta församlingsexpeditionen för mer information.

Vi uppmanar vi er att hålla säkerhetsavstånd från varandra i bänkarna och undvika kontakt så mycket det går. I alla våra kyrkor finns möjlighet att tvätta händerna med tvål och handsprit. Ett alternativ till en vigsel inomhus kan också vara att hålla vigseln utomhus på en offentlig plats. På Öland finns många vackra platser att genomföra detta på. Kontakta oss så kan vi tipsa om olika sätt att genomföra er vigsel på bästa sätt.

Välsignelse efter borglig vigsel

Det är vanligt att man, efter en borgerlig vigsel, senare har en ”Välsignelse över borgerligt ingånget äktenskap”  (läs mer om borgerlig vigsel på borgholm.se) 

Det är alltså ett alternativ att man har borgerlig vigsel nu och sedan, när man har möjlighet att samla släkten till bröllop och fest, kan man ha en välsignelse i kyrkan.

Observera att även vid borglig vigsel finns det restriktioner om antal personer närvarande.

Hemma i trädgården

Observera att du just nu inte kan boka dop eller vigsel hemma i trädgården. Vår personal tjänstgör endast i kyrkorna för tillfället men du kan boka en offentlig plats utomhus (t ex Kapelludden, Källa gamla kyrka eller Borgholm slott) och ha en kyrka som reservplats om det börjar regna. Kontakta oss för mer information.
(2021-02-01)

Vill du boka om eller boka av?

Vi hjälper dig. Ring eller maila någon av våra församlingsexpeditioner så löser vi det. telefon 0485-100 45 eller 200 08 norra.oland.pastorat@svenskakyrkan.se

Juridiken kring en vigsel

En svensk vigsel kan ingås antingen borgerligt, det vill säga i civil form, eller religiöst genom vigsel i ett trossamfund.

I Sverige är äktenskapet könsneutralt. Personer som ingår äktenskap med varandra kan vara en man och en kvinna, två kvinnor eller två män. Både svenska och utländska medborgare har enligt svensk lag rätt att ingå äktenskap genom vigsel i Sverige.

En svensk vigsel ska alltid föregås av en hindersprövning.

En svensk vigsel i Sverige är giltig om:

  • vigselförrättaren är behörig att förrätta vigsel
  • de blivande makarna samtidigt varit närvarande och samtyckt till äktenskapet
  • vigselförrättaren har förklarat dem som makar.

Om något av dessa villkor inte är uppfyllt är vigseln inte giltig i Sverige. Om det finns synnerliga skäl kan regeringen i efterhand godkänna en ogiltig vigsel, om den eller de som avsett att ingå äktenskap ansöker om det (4 kap. 2 § ÄktB).