Planerar du dop eller vigsel?

Skärpta restriktioner finns och från 24 november 2020 och framåt gäller endast sammanlagt 8 personer i kyrkan vid kyrkliga handlingar. Detta kan dock komma att ändras med kort varsel. Vi pausar möjligheten att boka dop och vigsel tills nya riktlinjer kommer. De dop och vigslar som redan är bokade kan genomföras dock med max 8 personer (inkl brudpar och tjänstgörande präst, musiker och vaktmästare)

Det går att lösa en vigsel på flera olika sätt när det inte riktigt blir som man planerat:

Kyrklig vigsel (mindre)

En mindre vigsel på planerat datum men med få gäster- kanske bara du och din partner. När det sedan känns tryggt och säkert att bjuda in många gäster, både äldre och yngre, bokar ni en ”förnyelse av vigsellöften” i kyrkan.

Svenska kyrkan har inga särskilda ritualer för förnyelse av äktenskapslöften. Det innebär att ni har stor frihet att själva utforma ceremonin så att den passar just er. Kontakta oss så kan vi hjälpa er med utformningen. Det går att göra den väldigt likt en kyrklig vigsel så att era gäster känner att de också varit med om er stora dag.

Borgerlig vigsel

Det är vanligt att man, efter en borgerlig vigsel, senare har en ”Välsignelse över borgerligt ingånget äktenskap”  (läs mer om borgerlig vigsel på borgholm.se) 

Det är alltså ett alternativ att man har borgerlig vigsel nu och sedan, när man har möjlighet att samla släkten till bröllop och fest, kan man ha en välsignelse i kyrkan.

Vill du boka om eller boka av?

Vi hjälper dig. Ring eller maila någon av våra församlingsexpeditioner så löser vi det. telefon 0485-100 45 eller 200 08 norra.oland.pastorat@svenskakyrkan.se

Juridiken kring en vigsel

En svensk vigsel kan ingås antingen borgerligt, det vill säga i civil form, eller religiöst genom vigsel i ett trossamfund.

I Sverige är äktenskapet könsneutralt. Personer som ingår äktenskap med varandra kan vara en man och en kvinna, två kvinnor eller två män. Både svenska och utländska medborgare har enligt svensk lag rätt att ingå äktenskap genom vigsel i Sverige.

En svensk vigsel ska alltid föregås av en hindersprövning.

En svensk vigsel i Sverige är giltig om:

  • vigselförrättaren är behörig att förrätta vigsel
  • de blivande makarna samtidigt varit närvarande och samtyckt till äktenskapet
  • vigselförrättaren har förklarat dem som makar.

Om något av dessa villkor inte är uppfyllt är vigseln inte giltig i Sverige. Om det finns synnerliga skäl kan regeringen i efterhand godkänna en ogiltig vigsel, om den eller de som avsett att ingå äktenskap ansöker om det (4 kap. 2 § ÄktB).