Nya (tillfälliga) riktlinjer i samband med begravning

Begravning och gravsättning under rådande pandemi covid-19 i Norra Ölands pastorat . max 50 besökare/ begravning gäller från 1 juli 2020 i alla kyrkor förutom i S:t Elavi kapell, S:t Olofs kapell och Egby kyrka (uppdaterad 2020-06-10)

Kyrkorna får användas för kyrkliga handlingar

men med följande restriktioner:

Dop, vigsel, begravning ska endast ske i kretsen av de allra närmaste. I linje med biskop Fredrik Modéus om detta beslutar kyrkoherde Anna Lundin Leander om en begränsning till max antal besökare är 20 personer i lokalen samtidigt. Efter 1/7 2020 gäller max 50 personer i alla kyrkor utom S:t Elavi kapell, S:t Olofs kapell och Egby kyrka.

Man kan ha begravningsakten utomhus om vädret tillåter. Max antalet 50 personer gäller då.

Vi påtalar också möjligheten att ha akt med urna vid ett senare tillfälle. Det finns även möjlighet att ha en begravning med bara det närmaste anhöriga och sedan ordna en minnesgudstjänst vid ett senare tillfälle.

KONTAKTA OSS: