Har du bokat vigsel 2020?

Många frågar om hur vigseln kommer bli. Kan och får vi bjuda in alla gäster som vi planerat? Kan vi omboka med kort varsel om myndigheterna ger andra direktiv? Restriktioner finns och från juli och framåt gäller 50 besökare i kyrkan. Detta kan dock komma att ändras med kort varsel. Det finns många olika alternativ, kontakta oss så kan ni planera både det juridiska, det praktiska, det festliga. Kyrkan är till för er (uppdaterad 2020-07-01)

Det går att lösa en vigsel på flera olika sätt när det inte riktigt blir som man planerat:

Kyrklig vigsel (mindre)

En mindre vigsel på planerat datum men med få gäster- kanske bara du och din partner. När det sedan känns tryggt och säkert att bjuda in många gäster, både äldre och yngre, bokar ni en ”förnyelse av vigsellöften” i kyrkan.

Svenska kyrkan har inga särskilda ritualer för förnyelse av äktenskapslöften. Det innebär att ni har stor frihet att själva utforma ceremonin så att den passar just er. Kontakta oss så kan vi hjälpa er med utformningen. Det går att göra den väldigt likt en kyrklig vigsel så att era gäster känner att de också varit med om er stora dag.

Kyrklig vigsel (som planerat) 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilka kan ändras snabbt men i dagsläget (20-07-01) går det bra att genomföra vigseln som planerat i våra kyrkor. Dock med ett maxantal deltagare. Kontakta församlingsexpeditionen för aktuellt antal.

Vi uppmanar vi er att hålla säkerhetsavstånd från varandra i bänkarna och undvika kontakt så mycket det går. I alla våra kyrkor finns möjlighet att tvätta händerna med tvål och handsprit. Ett alternativ till en vigsel inomhus kan också vara att hålla vigseln utomhus. På Öland finns många vackra platser att genomföra detta på. Kontakta oss så kan vi tipsa om olika sätt att genomföra er vigsel på bästa sätt.

Borgerlig vigsel

Det är vanligt att man, efter en borgerlig vigsel, senare har en ”Välsignelse över borgerligt ingånget äktenskap”  (läs mer om borgerlig vigsel på borgholm.se) 

Det är alltså ett alternativ att man har borgerlig vigsel nu och sedan, när man har möjlighet att samla släkten till bröllop och fest, kan man ha en välsignelse i kyrkan.

Vill du boka om eller boka av?

Vi hjälper dig. Ring eller maila någon av våra församlingsexpeditioner så löser vi det. telefon 0485-100 45 eller 200 08 norra.oland.pastorat@svenskakyrkan.se

Juridiken kring en vigsel

En svensk vigsel kan ingås antingen borgerligt, det vill säga i civil form, eller religiöst genom vigsel i ett trossamfund.

I Sverige är äktenskapet könsneutralt. Personer som ingår äktenskap med varandra kan vara en man och en kvinna, två kvinnor eller två män. Både svenska och utländska medborgare har enligt svensk lag rätt att ingå äktenskap genom vigsel i Sverige.

En svensk vigsel ska alltid föregås av en hindersprövning.

En svensk vigsel i Sverige är giltig om:

  • vigselförrättaren är behörig att förrätta vigsel
  • de blivande makarna samtidigt varit närvarande och samtyckt till äktenskapet
  • vigselförrättaren har förklarat dem som makar.

Om något av dessa villkor inte är uppfyllt är vigseln inte giltig i Sverige. Om det finns synnerliga skäl kan regeringen i efterhand godkänna en ogiltig vigsel, om den eller de som avsett att ingå äktenskap ansöker om det (4 kap. 2 § ÄktB).