dopljus
Foto: IKON

Har du bokat dop 2020?

Har du bjudit in släkt och vänner till en familjehögtid? I tider av corona kan du behöva anpassa glädje- eller sorgehögtiden. Just nu får man vara max 50 personer i kyrkan samtidigt vid dop/ vigsel. Detta kan dock komma att ändras med kort varsel. (uppdaterad 2020-07-01)

Dela glädje och sorg även i svåra tider

I svåra tider behöver vi också få fira och vara glada. Vi kan genomföra dop och par kan gifta sig, men vi behöver anpassa högtiderna så att det kan ske på ett ansvarsfullt sätt.

Detsamma gäller när en anhörig har dött och vi vill ta avsked och sörja tillsammans. 

I våra kyrkor anpassar vi oss efter rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Gränserna för hur många som får samlas, gäller också våra kyrkor. Gudstjänsterna blir mindre och de som samlas ska förstås inte tillhöra riskgrupperna eller ha symptom. Svenska kyrkan hjälper dig att finna formerna för hur vi kan göra i denna speciella situation.

Bjud in gäster till en filmad gudstjänst

Om du ber någon av de närvarande att filma, så kan ni direktsända via sociala medier eller andra digitala tjänster. Eller så kan ni dela filmen i efterhand.

Kanske kan festen eller minnesstunden hållas längre fram

Om du har planerat för en större fest eller minnesstund, så kan du överväga att hålla den delen av högtiden längre fram, i stället för att ställa in den. 

Dopet eller vigseln behöver inte skjutas upp. Detsamma gäller begravningen. Om en minnessamling äger rum senare kan man vara i Svenska kyrkans lokaler och ha en gemensam andakt i anslutning till begravningen.

Vill du boka om eller boka av?

Vi hjälper dig. Ring eller maila någon av våra församlingsexpeditioner så löser vi det. telefon 0485-100 45 eller 200 08 norra.oland.pastorat@svenskakyrkan.se