Meny

Äntligen dags för körstart

Nordölands kyrkokör testar att sätta igång körövningar, utomhus, vid Högby församlingshem från torsdag 3 september 2020.

Vi följer Folkhälsomyndigetens rekommendationer för körverksamhet vilket innebär bland annat:

Nordölands kyrkokör
Bild: Anna Fendin Ahlström

- vi sjunger utomhus utanför församlingshemmet
- delta endast om du är helt symtomfri
- håll minst 2 meters avstånd till varandra, även i pauser
- tillämpa god handhygien
- hosta och nys i armvecket
- använd en individuell mikrofon. Dela inte noter eller annat material med varandra.

Körsångare som är 70 år och äldre bör inte delta i körverksamhet med blandade åldrar under pandemin då det kan innebära större risk för smitta.

För mer information kontakta körledare:

Marie Alvhäll

Norra Ölands pastorat

Körledare, Kyrkomusiker - kantor

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer för körverksamhet. Klicka på texten