Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Allhelgonahelgen 2020

I norra Ölands pastorat kommer vi i år inte att ha de vanliga minnesgudstjänsterna med ljuständning för de under året avlidna eller begravda utan istället sänder vi gudstjänsterna digitalt på youtube/ facebook för varje församling. Kyrkorna är öppna hela veckan innan allhelgonahelgen. Välkommen till din kyrka för att minnas, hedra och tända ljus.

Allhelgonahelgen 2020 firas med tacksamhet över att vi lever i en region som drabbats så pass lindrigt av covid-19 pandemin, med relativt sett få dödsfall och sjukdomsfall. Så vill vi få fira även nästa Allhelgonahelg. Därför kommer vi i Norra Ölands pastorat att fira höstens och vinterns storhelger på ett annat sätt än vi gjorde före pandemin bröt ut.

Minnesgudstjänster

Under Allhelgonahelgen brukar kyrkorna vara välbesökta vid minnesgudstjänster. Det som vi normalt sett gläds åt blir ett bekymmer i coronatid. Vi vill hitta sätt att hedra våra kära som lämnat oss.

Vi vill samtidigt motverka att vi, många tillsammans, bidrar till smittspridning. Därav blir allhelgonahelgen inte som vanligt i kyrkorna. Det kommer inte att firas några vanliga minnesgudstjänster i kyrkorna på norra Öland.

I norra Ölands pastorats församlingar sänds digitala minnesgudstjänster i Allhelgonatid i youtubekanalen Svenska kyrkan norra Öland från fredagen den 30 oktober. I den gudstjänsten läses namnen upp på alla de församlingsmedlemmar som avlidit under året. Vi kan lyssna på gudstjänsten, hemifrån, när vi själva vill. 

Kyrkorna är öppna

Kyrkorna (förutom Långlöt) är öppna för besök och egen andakt under veckan före och under Allhelgonahelgen. I kyrkorna finner du också tavlor med namnen på de som vi haft begravning för och de församlingsmedlemmar som avlidit under året. Du kan tända ett ljus, i en ljusbärare i kyrkan eller ute vid minneslund på kyrkogården.

Under fredagen och lördagen i Allhelgonahelgen kommer det på många platser att vara personal från kyrkan på kyrkogården eller i kyrkan. Titta efter ”gatupratare” eller affischer vid din kyrka. Vi möts, men på andra sätt än förut. Vi vet att i Borgholms kommun har en mycket hög medelålder, kanske högst i landet. Vi behöver vara extra rädda om varandra.

Tänd ett ljus i Guds hus

 Allhelgonahelgen är en tid att tända ljus. Vi delar känslan av sorg över de anhöriga som lämnat oss. Samtidigt finns en tacksamhet över att pandemin inte skördat fler offer än den faktiskt gjort här i vårt område. Vi har varit rädda om varandra och stöttat varandra hela året. Det fortsätter vi med. Vi tänker på varandra, ber för varandra, och tänder ljus för värme och hopp.

 Vill du prata med en präst eller någon annan i personalen kan du alltid ringa oss och bestämma tid för ett möte. Telefonnummer hittar du här på webbsidan eller slå en signal till församlingsexpeditionerna 0485-100 45 eller 0485-200 00