Meny

NORD

Vi träffas i Högby församlingshem eller kyrka tisdagar jämna veckor kl 18–20. Inskrivning och start den 1 september 2020 kl 18

Information/ anmälan:

1 september 2020 kl 18.00 i Högby kyrka
Upptaktsträff med Konfa syd i Borgholm 17 september 2020.

Träffar:

Vi läser tisdagar jämna veckor från kl 18-20 i Högby församlingshem.
Övriga träffar även: 13 januari och 15 mars

Läger:

Höstläger 26–28 oktober 2020 

Vårläger 7–9 maj 2021

Konfirmation:

i Högby kyrka på Pingstdagen 23 maj 2021. Övning inför konfirmationen den 22 maj 2021 i Högby.

Ansvarig präst och diakon:

Johan Engvall och Gunilla Sundström

Jag vill gärna ANMÄLA mig till konfa 2020 "NORD".

Johan Engvall

Norra Ölands pastorat

Präst - komminister, Arbetsledande Präst