En diakon håller en annans hand i sina händer. Ett stearinljus med kristusmonogram brinner på bordet mellan dem.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Leva vidare

Sorgegrupp för dig som förlorat en anhörig. Vi samlas för att samtala om förlust, tankar och nyorienterning.

LEVA VIDARE

Ny grupp startar i Högby församlingshem våren 2023

Vi träffas kl 14-16 följande datum: 1 februari, 15 februari, 1 mars, 15 mars och 12 april.

Obs! Föranmälan till 0485-153 00 eller direkt här på webbsidan.

 

Här anmäler du dig till vårens sorgegrupp "Leva vidare"

För att vi ska kunna administrera våra grupper och aktiviteter behöver vi lagra personuppgifter om dig, nämligen de som du själv angivit. Grunden för den här behandlingen är samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst, men detta påverkar inte lagligheten av den behandling som redan hunnit utföras. Vi kommer att behandla dina personuppgifter genom att lagra dem, sammanställa alla gruppmedlemmars uppgifter i listor som vi lämnar ut till er i gruppen samt ta kontakt med dig vid behov. Uppgifterna kommer att sparas av oss tills du lämnar gruppen. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet. Vill du få ut dina personuppgifter i Excel-format går det också bra. Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare. Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till oss.

Sorgegrupper

I en sorgegrupp träffas människor som har förlorat en närstående. Ni får dela med er av era tankar och känslor.

Några personer och en kvinnlig präst sitter på stolar i en ring i en kyrka.

Stöd i sorgen

Det finns ett liv efter döden – också för de som blir kvar. I kyrkan finns plats för sorg, och stöd för dig som lever vidare.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.