Foto: IKON

Diakonicentrum i Köpingsvik

Diakonicentrum är kyrkans mötesplats för gemenskap, kreativitet och stöd. Vi har extra fokus på äldre oavsett bakgrund .

Matkassar

Vi samlar in matvaror till matkassar för människor i utsatta situationer och ibland  bara för att ta hand om mat istället för att slänga den. Under coronapandemin hjälper vi även människor att handla hem varor från butikerna.

 

Men om någon har denna världens goda och tillsluter sitt hjärta för sin broder, när han ser honom lida nöd, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Kära barn, låt oss älska inte med ord eller med tungan, utan i gärning och i sanning.

(1 John 3 : 17-18 )

Volontär

Skänk tid - bli volontär hos Diakonicentrum.
Inom flera av våra verksamheter har vi volontärer. 

Omsorg om varandra

Behöver du stöd eller vill du vara med och stödja?
Ta kontakt med diakoniassistent Dima.

 

Kontakta diakonicentrum:

Dima Matr

Norra Ölands pastorat

Diakoniassistent, Diakonicentrum, Tolk, Barnledare

Här finns vi

Köpings församlingshem
Kyrkallén3
387 50 Köpingsvik