Foto: IKON

Ceciliakören

för dig som är 9-12 år

Ceciliakören är vår kör för de lite större barnen som går i år 3-5 i skolan. Vi övar direkt efter skolan och börjar med att fika innan vi sätter igång att sjunga. Ibland är vi med på familjegudstjänst och konserter.

ONSDAGAR 14.45-16 HÖGBY FÖRSAMLINGSHEM

Ledare:

Marie Alvhäll

Norra Ölands pastorat

Kyrkomusiker - kantor, Körledare, Barnledare