Altarprydnad Föra kyrka
Foto: Norra Ölands pastorat

Bli medlem i Svenska kyrkan

Du är välkommen att bli en del av Svenska kyrkan och vår gemenskap oavsett vem du är. Här finns det en plats för dig som har frågor om tro, livet eller tankar kring dig själv. Men också för dig som vill engagera dig för rättvisa och en bättre värld, som vill sjunga i kör eller finna ro i en hektisk vardag.

Som medlem bidrar du till:

  • att hjälpa utsatta människor i din närhet eller runt om i världen. Nacka församling ger stöd, inspiration och hjälp till många människor varje år. Stöd och hjälp som kan betyda oerhört mycket i vardagen. Ibland avgörande för hur man mår, vilka man träffar och hur man tänker om sig själv och livet.
  • att barn och unga får växa upp i en trygg miljö
  • ett rikt musikliv där du och andra kan utöva ett musikintresse. Över 100 000 människor sjunger i någon av Svenska kyrkans körer. 
  • att vårda kyrkorna - historiska och kulturella skatter som både bär en stor del av vår gemensamma historia och är en unik plats där du får finna stillhet och mening.
  • att stötta människor i kris. Svenska kyrkan samarbetar med samhällets övriga krisberedskap vid större olyckor. Vi har en unik erfarenhet och kunskap om att möta människor i sorg och kris. Den öppna kyrkan blir en stilla plats för tankar och en mötesplats för sörjande. 


Så blir du medlem:

Besök oss för att ansöka om medlemskap eller fyll i formuläret nedan. När du har skickat in din ansökan kommer du att få en bekräftelse till din e-post. Vi kontrollerar att alla personuppgifter stämmer och att du är folkbokförd i norra Ölands pastorat. Sedan får du en slutlig bekräftelse om ditt nya medlemskap.

Folkbokförd utanför Sverige

Om du inte är folkbokförd i Sverige kan du skriftligt ansöka om medlemskap hos Kyrkostyrelsen, 751 70 Uppsala. E-post: kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se

När du har skickat din ansökan får du en automatisk bekräftelse till din e-post. Vi kontrollerar att alla uppgifter du lämnat stämmer, och att du är folkbokförd i Norra Ölands pastorat. Därefter får du ett brev från oss som du skriver under och returnerar till oss i det bifogade svarskuvertet.

Kyrkoavgift

När du blir medlem i Svenska kyrkan, kommer du att bidra med en kyrkoavgift som går till församlingens och stiftets verksamhet. Du som bor i Norra Ölands pastorat betalar sammanlagt 1, 54% av din beskattningsbara inkomst i kyrkoavgift. Du betalar även 41 öre per intjänad hundralapp till begravningsverksamheten. Begravningsavgiften är obligatorisk och betalas av alla som är folkbokförda i Sverige. Du som är medlem i Svenska kyrkan 1 november betalar kyrkoavgift för hela det kommande året. På din deklarationsblankett kan du se hur mycket du betalar.

"Kristen tro" är inte publicerad

Utträde

Varje medlem är viktig och bidrar på olika sätt till Svenska kyrkans liv och verksamhet. Bestämmer du dig för att avsluta ditt medlemskap är det helt gratis, och du är när som helst välkommen att bli medlem på nytt.