Kyrkoherdeinstallation

Carina Hallén installeras som kyrkoherde av biskop Åke Bonnier 7 april kl 11 i Bottnaryds kyrka

Välkommen att delta i installationen och den efterföljande högmässan!

Efteråt är alla välkomna att delta i lunch i församlingshemmet.
Församlingen bjuder!
Anmälan till exp. 036-200 05 eller 036-200 62, epost: norramo.forsamling@svenskakyrkan.se
senast måndag 1 april