Friluftsgudstjänst i sommar!

Här är hela programmet!

Det är något alldeles speciellt att få lovsjunga Skaparen mitt i Hans skapelse! Alla kan vara med, nya och gamla, unga och gamla. Välkommen!

16 juni Kl 15 Kyrkdammen, N Unnaryd. Hallén. Tag med kaffekorg! 

22 juni kl 15 Backen, Mulseryd. Midsommardagen. Hallén. Kaffeservering.

23 juni kl 15 Stenaltaret, Bottnaryds kyrkogård. Hallén. Ta med kaffekorg!

28 juli kl 10 Västra Jära Gästgivaregård, Mulseryd. Kaffeservering. Henning

11 aug kl 10  Remma by, Norra Unnaryd. Ekumenisk friluftsgudstj. Hallén.