Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Diakoni

Diakoni är kristen tro omsatt i handling

Diakoni är kristen tro omsatt i handling eller att "tro med händerna". Det handlar om en gränsöverskridande medmänsklighet med Jesus själv som förebild. Arbetsområden för diakonin är främst bland de utsatta i alla åldrar, flyktingar, ensamma och familjer, sjuka och äldre, grupperna kan växla.


Nationell och internationell diakoni

 Det finns nationella och internationella organisationer där Svenska kyrkans församlingar samverkar i diakonalt arbete. På det internationella planet har vi "Svenska kyrkans internationella arbete" som ingår i ACT-alliance. (Action by Churches Together) och "Svenska kyrkan i utlandet". På det nationella planet verkar stadsmissioner, diakoniinstitutioner, "Hela människan" med flera.


Frivilliggrupper

 I församlingen är arbetet organiserat i olika grupper med frivilliga deltagare. Hos oss finns cafégrupper av olika slag, syföreningar och en sommarkyrkogrupp. Dessa grupper har som mål både att samla människor till gemenskap och att samla in pengar till stöd för nationell och internationell diakoni.


”Jag var sjuk och ni besökte mig...”

Jesus kallar oss att se att de svaga i samhället i själva verket är han själv (Matt. 25:40). Hans kärlek flödar genom kyrkan och vidare till dem som är i särskilt behov av omtanke och omsorg. Målet för diakonin är att alla kristna skall känna det naturligt att visa andra människor omsorg och gott bemötande.


Ett sätt att utöva diakoni är att skapa mötesplatser:


Café Träffpunkt i Bottnaryds församlingshem varje torsdag 10.00-11.30 utom sista torsdagen i månaden då sopplunch serveras.

Sopplunch. Sista torsdagen i månaden serveras sopplunch i Bottnaryds församlingshem 12.00-14.00.  När sopplunch serveras är caféet stängt.

Café Mulseryd Sy, sticka, virka eller vad du har lust till. Tisdagar i jämna veckor i Mulseryds församlingsgård kl 19.00-21.00. 

Sy- virk- och stickcafé:
 Onsdagar i Bottnaryds församlingshem kl 19.00-21.00. 
 Tisdagar udda veckor i Norra Unnaryd kl 18.30-20.30. 

Sommarkyrkan i Norra Mo inbjuder till gemenskap med musik och servering.
Se egen flik!