Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Diakoni

Diakoni är kristen tro omsatt i handling

Diakoni är kristen tro omsatt i handling, det är att "tro med händerna". Det handlar om en gränsöverskridande medmänsklighet med Jesus själv som förebild och kraftkälla. Arbetsområden för diakonin är främst bland de utsatta i alla åldrar, flyktingar, ensamma och familjer, sjuka och äldre. Grupperna kan växla.


Nationell och internationell diakoni

 Det finns nationella och internationella organisationer där Svenska kyrkans församlingar samverkar i diakonalt arbete. På det internationella planet har vi "ACT Svenska kyrkan” och "Svenska kyrkan i utlandet".

På det nationella planet verkar stadsmissioner, diakoniinstitutioner, "Hela människan" med flera. Här lokalt är vi engagerade i ”Hela människan” i Jönköping.


Frivilliggrupper

 I församlingen är arbetet organiserat i olika grupper med frivilliga deltagare. Hos oss i Norra Mo finns t.ex. cafégrupper av olika slag, syföreningar, barn- och ungdomsledare och en sommarkyrkogrupp. Dessa grupper har som mål både att samla människor till gemenskap och att samla in pengar till stöd för nationell och internationell diakoni.


”Jag var sjuk och ni besökte mig...”

Jesus kallar oss att se att de svaga i samhället (Matt.25:31-46). Hans kärlek flödar genom kyrkan och vidare till dem som är i särskilt behov av omtanke och omsorg.  Alla kristna skall känna det naturligt att visa andra människor omsorg och gott bemötande.


Ett sätt att utöva diakoni är att skapa mötesplatser:


Café Träffpunkt i Bottnaryds församlingshem varje torsdag 10.00-11.30 utom sista torsdagen i månaden då sopplunch serveras.

Sopplunch. Sista torsdagen i månaden serveras sopplunch i Bottnaryds församlingshem 12.00-14.00.  När sopplunch serveras är caféet stängt.

Sy- virk- och stickcaféer under terminerna: 

Norra Unnaryds församlingshem varannan tisdag  kl 18.30-20.30. 
Mulseryds församlingsgård varannan onsdag kl 19.00-21.00. 
Bottnaryds församlingshem varje onsdag  kl 19.00-21.00. 

Sommarkyrkan i Norra Mo inbjuder till gemenskap med musik och servering.
Se egen flik!