Foto: Sven-Erik Falk

Diakoni

- kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen

Norra Mo församling vill utföra sitt uppdrag genom lärljungaskap, öppenhet och gemenskap. Detta är centralt också för diakonin i mötet med människor i olika slags livssituationer. 

Joh 13:34 ”Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.”

Vi har tid för dig som behöver någon att prata med. Vi välkomnar dig oavsett tro eller livsåskådning, ålder eller kulturell bakgrund. Vi för inga journaler och vi har tystnadsplikt. Våra samtal är kostnadsfria. Ibland är livet besvärligt och man kan behöva vrida och vända på ett problem för att se klarare. Ibland behöver man bara prata av sig. Ibland gungar hela tillvaron och man kan behöva stöd för att hitta sin styrka. Till oss kan du komma för att prata om allt som det mänskliga livet rymmer, men också om livsåskådning och tro. Våra samtal är stödjande och vägledande och kan hjälpa dig att själv finna en lösning på det som hindrar dig från att må bra. Det kan röra sig om enstaka samtal eller flera i följd. Vi kan också hjälpa dig med myndighetskontakter eller annan praktisk rådgivning. Dessa samtal är inte terapi eller behandling, men kan hjälpa dig att må bättre. Välkommen att ta kontakt med oss!

Diakon Christina Brolin 076-283 84 55.

Komminister Carina Hallén 070-842 10 67.

Vik. kyrkoherde Bertil Johansson 072-524 85 48.

Om du mår dåligt på natten finns jourhavande präst tillgänglig via telefon 112 alla dagar kl 17.00-06.00. Du kan också chatta med jourhavande präst kl 20.00-24.00. Väljer du att skriva ett digitalt brev får du svar inom 24 timmar.

Nationell och internationell diakoni

Det finns nationella och internationella organisationer där Svenska kyrkans församlingar samverkar i diakonalt arbete. På det internationella planet har vi "ACT Svenska kyrkan” och "Svenska kyrkan i utlandet".

På det nationella planet verkar stadsmissioner, diakoniinstitutioner, "Hela människan" med flera. Här lokalt är vi engagerade i ”Hela människan” i Jönköping.

Frivilliggrupper

I församlingen är arbetet organiserat i olika grupper med frivilliga deltagare. Hos oss i Norra Mo finns t.ex. cafégrupper av olika slag, barn- och ungdomsledare och en sommarkyrkogrupp. Dessa grupper har som mål både att samla människor till gemenskap och att samla in pengar till stöd för nationell och internationell diakoni.

”Jag var sjuk och ni besökte mig...”

Jesus kallar oss att se att de svaga i samhället (Matt.25:31-46). Hans kärlek flödar genom kyrkan och vidare till dem som är i särskilt behov av omtanke och omsorg.  Alla kristna skall känna det naturligt att visa andra människor omsorg och gott bemötande.