Det är Advent!

Välkommen till våra gudstjänster:

2 dec, Första söndagen i Advent:

kl 11Adventsgudstjänst Bottnaryds kyrka. Norra Mo kyrkokör, Erik Almqvist, Mikael Henning m.fl. Röda Korset serverar Adventskaffe i Församlingshemmet

kl 15 Adventsgudstjänst Mulseryds kyrka. Norra Mo kyrkokör, Magnus Jonsson, Mikael Henning m.fl. Röda Korset serverar Adventskaffe i Församlingsgården

9 dec, Andra söndagen i Advent:

kl 11Adventsgudstjänst Norra Unnaryds kyrka. Mikael Henning m.fl. Adventskaffe i församlingshemmet

kl 15 Barnens Luciagudstjänst Bottnaryds kyrka

Lördag 15 dec:

Kl 18 Julkonsert med Norra Mo kyrkokör, ”Vi från Mo”, stråkar m.fl.

16 dec, Tredje söndagen i Advent:

kl 11 Adventsgudstjänst, Helge Bern Antonsson. Röda Korset serverar Advnetskaffe i Sockenstugan

23 dec, Fjärde söndagen i Advent:

kl 11Mässa Bottnaryds kyrka. Maria Carlsson, sång. Per-Erek Åbom, präst