Biskop Martin Modeus framför en röd vägg
Foto: Daniel Lönnbäck

Vår nye ärkebiskop

Söndag den 4:e december togs Martin Modéus emot som ny ärkebiskop.

Svenska kyrkan har fått en ny ärkebiskop.

Martin Modéus valdes den 8 juni och blir den 71:a ärkebiskopen i Uppsala i en obruten kedja sedan den förste ärkebiskopen Stephanus år 1164.

Modéus valspråk, hämtat från Efesierbrevet, lyder ”Levande tillsammans med Kristus”. Han är tidigare biskop i Linköpings stift och efterträder ärkebiskop emerita Antje Jackelén som lade ner staven vid en högmässa den 30 oktober.