Foto: Miguel Bruna / Unsplash

Kraftkälla

Kraftkälla är en ny mötesplats för dig som önskar en paus i vardagen i gemenskap med andra.

Kraftkälla är en ny mötesplats för dig som vill för en stund hämta ny kraft i gemenskap med andra och Gud.

Varmt välkommen!

Tid & plats

Kraftkälla anordnas på torsdagar kl. 19:00–20:30 i Kyrkvillan enligt schema. Uppehåll tills vidare.