Gudstjänst med barnkör i Önsta Gryt kyrka i Västerås.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Körer

Att sjunga i kör är bra för både kropp och själ.

Körer i församlingen