Foto: Josefin Casteryd /Ikon

Barn och ungdom vårterminen -2023

Barn- och ungdomsverksamhet

Vårterminen 2023 (start vecka 4 )

Måndagar                Norrahammars församlingshem

15:30 - 17:00  Konfirmander  (vissa måndagar)

18:00 - 20:00  Ledarskola   1 gång /månad

   Unga Vuxna 19-  1 gång /månad 

Tisdagar   Kyrkvillan 

13:00 - 14:30  Småbarnsrytmik 0-2 år

Torsdagar  Kyrkvillan

09:30 - 11:00  Babyrytmik 2 – 9 månader 

14:30 - 16:00 Kockarna årskurs  3-5 

Torsdagar  Norrahammars församlingshem 

15:00 - 17:00  Fritid -Kyrka Fritidsgården NHR

18:30 - 20:00 Ungdomsgruppen 

Torsdagar  Sandseryds församlingshem

17:00 - 18:00  Barnkören Sångbubblorna från 5 år 

Fredagar  Kyrkvillan

09:30 - 11:00  Öppen Förskola 0-6 år

   Vardagsgudstjänster vecka 8,13,17,21

18:00 - 21:00 Ungdomskväll Första fredagen i månaden

 23 februari 17:00 Messy Church Kyrkvillan

24 mars 17:00 Dopfest Norrahammars församlingshem

 28 maj 10:00 Våravslutning med Vattenfest Sandseryd