KU - Kyrkans Unga

Varje människa är önskad, värdefull och älskad för sin egen skull. Med det i tanken vill vi i ungdomsgruppen försöka finna stöd hos varandra för fortsatt mognad som människor och förebilder.

Som ett led i Svenska kyrkans fyra grundläggande uppgifter – fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission – vill vi i Norra Hagunda församling samla konfirmerade ungdomar i en egen gruppverksamhet kvällstid.

Vi vill att ungdomarna ska få fördjupning i kristen tro och stöd att hitta en hemvist i församlingens gudstjänstliv och övriga verksamhet samt insikt om sin del i den världsvida kyrkan. Varje läsår planerarvi en gemensam resa och/eller utflykt och samarbetar då gärna med församlingar både i vår närhet eller längre bort. Vi tar även med glädje emot gästande ungdomsgrupper.

Ungdomsgruppen träffas varje vecka till samarbete, skapande verksamhet och samtal. Vi strävar också efter att praktiskt och innehållsligt utforma och delta i olika gudstjänster.

KU's program ser du lättast på vår Facebooksida. Gå med i gruppen så får du info om kommande händelser.