Stilla dagar

Stilla dagar - en plats för bön, vila och återhämtning. Varmt välkomna!

Norra Hagunda församling vill bjuda in dig till stilla dagar med plats för utveckling, tystnad, bön och meditation i olika former. Under våren kommer vi erbjuda tre tillfällen, det första redan nu den 28 januari med en endags retreat (se specifik information om tillfället i vår annons). Hit är all välkomna nybörjare som erfarna.

Andra tillfället blir söndagen den 19 mars också med en endags retreat.

Sista tillfället blir lördagen den 29 april med en pilgrimsvandring.

Mer information om de specifika dagarna finner ni inför varje tillfälle. Du kan komma på en enstaka träff eller vara med på alla om du så vill och önskar.

Vi som planerar och leder tillfällena är Oskar och Eva och oss kan ni nå via mejl eller telefon för mer information om de specifika tillfällen. Anmälan sker inför varje träff till Oskar och mer information om detta finns för varje specifikt tillfälle. Varmt välkomna till stilla dagar.

Oskar Andersson, församlingskonsulent

Mobil: 0703314611

E-post: oskar.andersson@svenskakyrkan.se

 

Eva Sundelin Isaksson, präst

Mobil: 0760200248

E-post: sundelin.isaksson.eva@gmail.com