Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Säkerhetskontroll av gravstenar

Under maj påbörjas arbetet med att kontrollera alla stående gravstenar på församlingens kyrkogårdar så att de är säkert monterade.

Församlingen har anlitat en entreprenör för en så kallad provtryckning som visar vilken belastning stenen klarar samt kontroll av stenens dubbning. De stenar som visar sig vara instabila kommer att ligga ner tills gravrättsinnehavaren är informerad och säkring av gravstenen utförts.

Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravplatsen och gravstenen.

Varför görs detta?

Församlingen har ett kontrollansvar för gravstenarnas säkerhet och för miljön för alla som arbetar eller vistas på kyrkogården.

Det är gravrättsinnehavarens ansvar att gravstenen inte utgör något hot mot arbetsmiljö och säkerheten på gravplatsen enligt 7:e kap. 30§ i Begravningslagen.

Jobbet med provtryckning kan upplevs som störande samt att våra, annars så vackra, begravningsplatser kanske kommer att se stökig ut under en period. Hoppas att du har förståelse för att detta behöver göras - för både besökares och personalens säkerhet.