Foto: Pierre Pouliquin/Flickr

Nytt postnummer

Den 1 mars 2021 byter alla adresser i Vänge postnummer

 

Postnummerrådet, bestående av representanter från Citymail, PostNord, Skatteverket m fl, har beslutat att stänga postnummer 740 20 (VÄNGE). Förändringen görs för att bättre stödja en effektiv distribution av postförsändelser.

En korrekt adress är viktigt för att din post ska nå oss utan förseningar. Var därför uppmärksam på denna ändring som träder i kraft 1 mars 2021.

Norra Hagunda församling pastorsexpedition tillhör en av 452 berörda adresser som kommer få postnummer 755 76.