Medlemskap i Svenska kyrkan

Som medlem i Svenska kyrkan bidrar man till att upprätthålla och utveckla arbetet i Norra Hagunda församling. Den största delen av kyrkoavgiften går, förutom till underhåll av våra kyrkor och andra lokaler, till församlingens värdefulla lokala verksamhet, såsom exempelvis konfirmation, öppen förskola, barnkörer, ungdomsgrupp och konserter.

I Svenska kyrkan bedrivs också verksamhet som kanske inte syns så mycket utåt men betyder mycket för många människor både här hemma och internationellt. Exempel på detta är Familjerådgivning, härbärgen och öppen verksamhet för ensamma och hemlösa. SKUT, Svenska kyrkan i utlandet, finns över hela världen; i storstäder, i många hamnar och på turistorter, och erbjuder aktiviteter, gemenskap, gudstjänster och stöd. Svenska kyrkans internationella arbete ”Hela världen” ingår i ACT-alliance, ett globalt nätverk av kyrkor och kyrkliga medlemsorganisationer som arbetar med katastrofinsatser, utvecklings- och påverkansarbete.

Vill du läsa mer om Svenska kyrkans tro och verksamhet är du välkommen att besöka Svenska kyrkans nationella sida.

Bli medlem

Alla som döps blir medlemmar i Svenska kyrkan.  Det går också att ansöka om medlemskap. Det gäller både om du vill bli medlem för första gången eller om du tidigare varit medlem och vill bli det igen. Skriv ut blanketten och skicka till församlingen där du bor.

Inträdesblankett