Läby kyrka en vårdag i maj
Foto: Roger Recare-Gardeta

Läby kyrka

Kyrkobyggnaden

Läby är en medeltida kyrka , byggd av gråsten och är en av de minsta i Uppsala län. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med rakt avslutat kor i öster av samma bredd som övriga kyrkan. Vid långhusets nordöstra sida finns en vidbyggd sakristia och vid dess västra sida ett kyrktorn med ingång.

Historik

Troligen uppfördes kyrkan omkring 1100 talets slut o in på 1200 talet (därom tvistar de lärde).

Förlängning mot öster av kyrkobyggnaden kan ha skett omkring år 1600 och byggnaden fick sitt nuvarande kor och blev en salskyrka. 1801-1803 byggdes tornet och klockan flyttades från den tidigare klockstapeln somvar belägen på norra sidan av kyrkan där väg 72 nu går.

1860 lades kyrkan i ”malpåse” men efter att stått öde till 1920 påbörjades restaurering  och kyrkan återinvigdes av ärkebiskop Nathan Söderblom 25 oktober 1928.

Inventarier

- Altarpredikstolen är tillverkad av Mäster Magnus Granlund.
- Vid koret står en kyrkklocka som utlämnades 1578 från Uppsala Slott.
- En ljuskrona i malm skänkt till kyrkan 1684.
- I sakristian hänger en kristalljuskrona skänkt 1684.
- Bland textilierna finns en mörkgrön mässhake med silverbroderier från 1844. Övriga textilier har tillkommit efter 1928. En röd mässhake i sidenbrokad skänktes 1930 av kyrkoherde Murray med hustru då Läby åter blev en egen församling.

Kyrkogården

Kyrkogården har i stort sett samma utsträckning som på medeltiden. Omgivande stenmur tillkom under senare del av 1700 talet och ersatte då en inhägnad av trä.

På Läby kyrkogård finns två alternativ för begravning.

Gravsättning av kista (jordbegravning)

En gravsättning av en kista kan ske i en jordgrav med plats för en eller flera kistor. Ibland använder man en grav som redan används, t ex en familjegrav eller en grav med tidigare avliden maka eller make.

Gravsättning av urna

Gravsättning av urna innebär att man efter kremation placerar urnan med aska i en jordgrav.

Askgravlund finns på Skogs-Tibble och Vänge kyrkogård. Minneslund på Järlåsa kyrkogård.

Vill du veta mer om de olika begravningsalternativen på församlingens olika kyrkogårdar är de välkommen att kontakta pastorsexpeditionen på telefon 018-36 40 11.

(Text: Gerd Norlin)