Järlåsa kyrkogård en sommardag i juli
Foto: Roger Recarey-Gardeta

Järlåsa kyrka

Kyrkobyggnaden

Järlåsa kyrka är en åttakantig centralkyrka med vapenhus i väster och sakristia i nordväst. Väggarna, som är gulputsade, är uppförda av natursten, med tegel i vapenhus och sakristia. Centralbyggnaden täcks av en kopparklädd kupol med lanternin. Exteriören är i stort sett oförändrad sedan 1760-talet. Kyrkan har dock restaurerats ett flertal gånger, senast 1994.

Historik

Kyrkan började byggas 1672, kanske efter ritningar av Nicodemus Tessin d.ä. som även var arkitekt till bland annat Drottningholms och Skoklosters slott samt Kalmar domkyrka. 1688 invigdes själva centralbyggnaden medan vapenhuset stod klart först 1704. En enkel sakristia i trä uppfördes 1711 på kyrkans sydvästra sida. Denna ersattes 1766-1768 av den nuvarande sakristian i nordväst.

Innan den nuvarande kyrka tillkom, hade Järlåsa socken en träkyrka som revs i början av 1700-talet. Socknens äldsta kyrka var dock en medeltida stenkyrka vars ruin ännu finns att beskåda ca 500 meter norr om den nuvarande kyrkan.

Nedan en plan över Järlåsa kyrka.

Inventarier

Altaruppsatsen samt predikstolen är från 1709. Orgeln, som byggdes 1754 av de framstående orgelbyggarna Gren och Stråhle, har nio stämmor och köptes in 1882 från Västerlövsta kyrka. Orgeln har under århundradena byggts om och restaurerats i flera omgångar, senast under åren 2009-2011 av Robert Gustavsson Orgelbyggeri AB i samarbete med Mads Kjersgaard. För den intresserade finns en väldigt utförlig beskrivning av Järlåsaorgelns historia skriven av just Mads Kjersgaard på Svenska Orgelsällskapets hemsida.

Kyrkans äldsta inventarier är dock de två klockor. De omgöts visserligen 1833-34 men de äldre klockorna härrörde från 1642-43 och de i sin tur hade tillkommit genom omgjutning av ännu äldre klockor. På storklockan står inskrivet text ur en gammal psalm, ”Kom frälsta hjord och hör det ord, som kan ditt hjerta nära; församlens folk, der fridens tolk förkunnar Jesu lära”. På lillklockan står bland annat ”Jag kallar idag till bättring, i morgon till grafven”.

Kyrkogården

Gråstensmuren runt den ursprungliga kyrkogården uppfördes år 1750. Muren i övrigt har tillkommit på 1900-talet. Från början hade kyrkan en inhägnad av trä. Ingångarna till kyrkogården i väster och öster flankeras av höga pelare med pyramidformiga huvar. De västra pelarna byggdes år 1765 och de östra på 1900-talet.

På den västra kyrkogårdsutvidgningen är ett bårhus beläget som invigdes 1954. År 1967 installerades fasadbelysning på kyrkogården.

På Järlåsa kyrkogård finns två alternativ för begravning.

Gravsättning av kista (jordbegravning)
En gravsättning av en kista kan ske i en jordgrav med plats för en eller flera kistor. Ibland använder man en grav som redan används, t ex en familjegrav eller en grav med tidigare avliden maka eller make.

Gravsättning av urna
Gravsättning av urna innebär att man efter kremation placerar urnan med aska i en jordgrav.

Det finns minneslund på Järlåsa kyrkogård och askgravlundar på Skogs-Tibble och Vänge kyrkogård.

Vill du veta mer om de olika begravningsalternativen på församlingens olika kyrkogårdar är de välkommen att kontakta pastorsexpeditionen på telefon 018-36 40 11.