Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Hantverksgruppen

Vi är en grupp som träffas varje måndag i verksamhetsmodulen, Vänge kl. 18-20.

Vi handarbetar med olika tekniker under terminerna.

För mer information eller frågor är du välkommen att kontakta Rose-Marie Berg 070-961 58 10 eller Päivi Adolfsson 070-204 34 01.