Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Hantverksgruppen

Vi är en grupp som träffas varje måndag i verksamhetsmodulen, Vänge klockan 18.00-20.00.

Vi arbetar med olika tekniker under terminerna.

För mer information eller frågor är du välkommen att kontakta Agneta Friestedt 070-2379202 .